REDWELL SLOVENSKO

infrakúrenie… … a cítite sa dobre

Rondo 500 Zaruka na infrapanely 90 mesiacov WE 900-Monet-Madame Monet and Her Son WE 1100-Monet-Seaside at Sainte Adresse Popisovacia tabula Wellina

Princíp činnosti

Pretože nie je spotrebovávaný kyslík a ani priestorový vzduch nie je vysušený alebo spálený. Nedochádza k žiadnemu spaľovaniu, pri ktorom je spotrebovávaný kyslík. Teplo vzniká prúdením elektrického prúdu v nekovovom vodiči, ktorý je uzavretý ochrannou izoláciou nosného plata. Vzduch sa nevysušuje, pretože tepelnou platňou vydané tepelné vlny prechádzajú vzduchom bez zmeny fyzikálneho stavu.

Prečo panuje všeobecná skepsa, že teplovlnné kúrenie nie je schopné vydávať dostatočné teplo?
Pretože mnohí majú dôveru len v to, že pocit tepla a chladu závisí sám od seba na teplote okolitého vzduchu. Toto je celkom nepravdivé. Príklad z prírody to dokazuje: Lyžiar a horolezec nemrznú ani v tom prípade, že sú obklopení mrazivým a studeným vzduchom. Dôvod: Sú obalení tepelnými vlnami, ktoré vychádzajú priamo zo slnka alebo z okolia, ktoré je schopné tieto lúče reflektovať (sneh, kamene, zem atď.).

Aké sú nedostatky vykurovacieho systému, ktorý pracuje na princípe cirkulácie vzduchu?
Niektoré majú celkom negatívne dôsledky na zdravie (suchý spálený vzduch, zvírený prach, horúca hlava, studené nohy a pod.) Všetky systémy, ktoré prevažne ohrievajú vzduch (tzv. čierne teplo), pracujú na princípe cirkulácie vzduchu. Vzduch je ohrievaný, stúpa hore a potom je nahradený studeným vzduchom zhora, ktorý následne je zase ohrievaný, čím dochádza ku kolobehu. Týmto spôsobom je možné priestor vykurovať. Čím je vyššia teplota vzduchu, tým dochádza k väčšiemu úbytku vlhkosti a k väčšej vírivosti domáceho prachu, peľu, baktérií atď., ktoré sú zachytené prúdmi vzduchu a rozmiesťované do celého priestoru. Následky: Vysoká teplota vzduchu, suchá a znečistená priestorová klíma, čo sa negatívne odráža na našom organizme a pohode.
 
 
Ako tieto následky zmierniť, závisí od bytových podmienok a následnej spotreby elektrickej energie. Ešte ďaleko horšie je to v prípade, kedy je používaný ventilátor. Nielen že vírivosť prachu a úbytok vlhkosti sa mnohonásobne zvyšujú, ale tiež vysoká prevádzková teplota prístroja môže domáci prach premeniť napr. čiastočne v sadze a tie sa následne rozvíria do priestoru. Tiež vznikajú teplotné diferencie medzi podlahou a plafónom niekedy až o 10 °C a mnohí z nás majú preto stále pocit studených nôh.